Huis- en gedragsregels

Alcoholgebruik in de kantine

Goed voorbeeld doet goed volgen

 1. Alle barvrijwilligers hebben een certificaat Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Ze volgen hiervoor een scholing via “Huis van de Sport” of halen het certificaat via internet, o.a. de KNLTB heeft een online IVA beschikbaar gesteld.
 2. Aan personen jonger dan 18 jaar worden geen alcoholhoudende drank verkocht. De verantwoordelijke barvrijwilliger vraagt bij twijfel om een legitimatiebewijs.
 3. Voor 12 uur ’s morgens wordt geen alcoholhoudende drank verkocht. Bij jeugdactiviteiten gebeurt dat niet voor 15 uur.
 4. Jongeren beneden 18 jaar mogen geen zelfstandige bardiensten doen. Ze kunnen assisteren onder verantwoordelijkheid van een oudere barvrijwilliger en mogen niet betrokken worden in de verkoop van alcoholhoudende drank.
 5. Het is personen vanaf 18 jaar niet toegestaan alcoholhoudende drank te kopen voor en te laten nuttigen door personen jonger dan 18 jaar.
 6. Het is niet toegestaan in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op een van de terrassen.
 7. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de TCTB.
 8. Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan:
  – Jeugdleiders en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
  – Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van (jeugd)spelers.
 9. Er wordt 1,5 uur na beëindiging van de laatste activiteit (competitiewedstrijd, toernooiwedstrijd of recreatief tennis) geen alcoholhoudende drank meer geschonken.
 10. De TCTB wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 11. Leidinggevenden (vrijwilligers met een SHV-diploma) en barvrijwilligers drinken geen alcoholhoudende drank gedurende hun bardienst.
 12. Prijsacties die het gebruik van alcoholhoudende drank stimuleren, zoals happy hours en meters bier zijn in de kantine niet toegestaan.
 13. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 14. Personen die (als gevolg van alcoholgebruik) agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door de barvrijwilliger uit de kantine verwijderd worden.

Het huishoudelijke regelement kun je hier nalezen.

Baanreglement

Hieronder vind je de belangrijkste zaken met betrekking tot het correcte gebruik van onze banen. Wij vragen je vriendelijk om je aan deze spelregels te houden, zodat we met z’n allen lang plezier kunnen hebben van onze goede banen. Heb je desondanks vragen, neem dan s.v.p. contact op met een bestuurslid.

 1. Alleen leden van de TCTB mogen gebruik maken van de banen van de TCTB. Als je geen lid bent, of wilt spelen met iemand die geen lid is, dan geldt onderstaande Introductieregeling.
 2. Klokken / Baan Reserveren: zie ‘klokregels‘.
 3. Schoeisel: Je mag met meerdere soorten tennisschoenen spelen op onze banen. Als je twijfelt: vraag een bestuurslid of een ervaren lid.
 4. Kleding: Alle nette tenniskleding is toegestaan.
 5. Verlichting: Je kunt de lichtinstallatie in werking stellen door in het clubgebouw (in de kast naast de deur die naar de kleedkamers voert):
  a. Verlichting inschakelen:
  – De knop voor baan 1 en 2 of de knop voor baan 3 en 4 één keer indrukken.
  – De verlichting op baan 3 en 4 gaat vervolgens pas na enige minuten aan.
  b. Verlichting uitschakelen:
  – De knop van baan 1 en 2 of baan 3 en 4 indrukken (licht dooft onmiddellijk).
  c. Bijzonderheden:
  – De verlichting mag alleen branden tussen 07.00 en 22.30 uur.
  – De verlichting mag op zondagavond alleen op baan 3 en 4 ingeschakeld worden.
 6. Openingstijden banen: Je kunt van de banen gebruik maken tussen 07.00 en 22.30 uur.
 7. Openingstijden Clubhuis:
  – Het Clubhuis / Baan 5 is overdag gesloten, behalve bij evenementen.
  – Het Clubhuis / Baan 5 is op weekdagen in principe ’s avonds geopend vanaf 19.30.
  – Als het Clubhuis / Baan 5 gesloten is, kun je een sleutel lenen bij één van de bestuursleden.
 8. Introductieregeling
  – Een TCTB-lid kan een niet-lid introduceren. Hiervoor dient zij/hij een introductiekaart te halen bij één van de bestuursleden. Op de hierop vermelde datum kan de gehele dag tot 19 uur gebruik gemaakt worden van de banen volgens de baan- en klokregels die hiervoor gelden.
  Een lid tennist altijd met het niet-lid; een introducé kan niet spelen buiten de aanwezigheid van het lid dat haar/hem introduceert.
  – Junioren betalen een lager bedrag dan senioren. Zo betaalt een junior € 2,50 en een senior € 5,00.
  – Leden van een andere tennisvereniging kunnen kosteloos geïntroduceerd worden tot 19 uur. Hun KNLTB-pas heeft dan dezelfde waarde als die van een TCTB-lid.
  – Per jaar mag er maximaal 3x als introducé worden gespeeld.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese Privacywet. De AVG regelt dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. Je moet bijvoorbeeld een goede reden hebben om persoonsgegevens te verwerken. En er mogen niet meer persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden dan echt nodig is. Die regels zijn hetzelfde voor heel Europa. In het Engels is de AVG bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

De regels zoals TCTB die hanteert kun je hier nalezen.