Sponsor mogelijkheden

De Tennisclub Ten Boer biedt ondernemers / bedrijven op een aantrekkelijke en goedkope manier 3 mogelijkheden van adverteren:

Uw logo als link naar uw bedrijf op onze website
Onze website wordt dagelijks bezocht door onze eigen leden en gasten van ons tennispark.

Reclamebord op ons tennispark
Het tennispark is het gehele jaar open en er wordt vrijwel het gehele jaar gespeeld. Daarnaast wordt het tennispark ook door teams van andere verenigingen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe voor de KNLTB-competitie en KNLTB-toernooien bezocht. Uw bord is dus continu zichtbaar, elke dag weer.

Een sponsorbord heeft een grootte van 65X150 cm. U betaalt zelf het bord. De TCTB kan, indien gewenst, regelen dat uw bord gemaakt wordt naar uw behoefte.

Spelregels voor sponsors
De Tennisclub Ten Boer is blij met alle sponsoren, die er mede aan bijdragen dat de tennissport in Ten Boer mogelijk is. De Tennisclub Ten Boer hanteert de volgende spelregels:

  • Iedere sponsor ondertekent een sponsovereenkomst met de gemaakte afspraken.
  • Opzegging van de overeenkomst gebeurt schriftelijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar.
  • Een keer per jaar wordt een nota toegestuurd met het verschuldigde bedrag daarop.

Meer informatie?
Neem contact op met onze PR-commissie ([email protected])