Schooltennis

De TCTB organsieert sinds 2014 schooltennis met als doel lagere schooljeugd uit de gemeente Ten Boer met tennis in aanraking te brengen en zo een bijdrage te leveren aan ‘lekker’ bewegen. Ook wil de TCTB laten zien dat een goede sportvoorziening voor meer doelgroepen dan leden kan worden gebruikt. Betrokkenheid bij de gemeenschap wordt hiermee zichtbaar gemaakt.

Samenwerking met scholen en de betrokken vakleerkrachten wordt maximaal benut. Scholen worden geacht enkele reguliere gymlessen aan tennis te besteden.
De trainer kan ingezet worden bij de begeleiding van schoolklassen, maar ook bij het trainen van leerkrachten (train the trainer).
De aangeschafte materialen kunnen door scholen geleend worden voor gymlessen op het eigen schoolterrein.