Vrijdagmiddagtennis

Elke vrijdagmiddag met uitzondering van de schoolvakantieweken voeren kinden onder begeleiding tennisactiviteiten uit. Dat gebeurt tussen 15.30 en 17 uur. De kinderen worden naar leeftijd en tennisniveau ingedeeld. De sociale factor is van belang, niet alleen tennissen, maar ook samen wat drinken en babbelen.

Kinderen hoeven niet de hele tijd aanwezig te zijn; er wordt flexibel gewerkt.
Er wordt naar gestreefd de oudere jeugd in te zetten bij de begeleiding van de jongere jeugd.