Klokregels

Klokken: regels voor baangebruik

Wie kunnen er klokken?

 1. U kunt klokken met twee of meer personen.
 2. wee of drie personen klokken 45 minuten.
 3. Vier personen klokken 60 minuten.
 4. Lessers klokken op de baan waar ze les hebben.

Hoe kunt u klokken?

 1. Plaats uw geldige ledenpasjes op het bord.
 2. Stel de klok in op de juiste aanvangstijd.
 3. Doorspelen op de gereserveerde baan mag als u niet wordt afgeklokt door anderen.
 4. Bijstellen of opnieuw klokken mag niet.
 5. U mag uitsluitend op de dag van spelen klokken.
 6. Als een baan vrij is kunt u direct klokken.
 7. U kunt geen bezette baan klokken als er nog een vrije baan is.
 8. Als baan 3 en/of baan 4 vrij is moet daar worden gespeeld tenzij dat i.v.m. de zonnestand of een hinderlijke wind erg nadelig is.

Alle banen bezet?

 1. U kunt alleen aansluitend op de reeds gereserveerde tijd klokken.
 2. U moet de eerst vrijkomende baan klokken.
 3. Als u moet wachten, mag u het park tijdelijk verlaten. Uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de geklokte tijd moet u aanwezig zijn, anders vervalt de reservering.

Bij clubactiviteiten?

 1. Banen waarop clubactiviteiten, zoals toernooien en competitie, (gaan) plaatsvinden kunt u niet reserveren.
 2. Tijdens de competitiedagen is vanaf 15 uur de eerst vrijkomende baan beschikbaar voor leden, die niet aan de competitie meedoen. Ze kunnen de reguliere tijd (45 of 60 minuten) tennissen, waarna ze evt. afgeklokt kunnen worden door een competitieteam.
 3. Tijdens een toernooi kan er alleen getennist worden als voor de wedstrijden maar een deel van de banen wordt gebruikt.
 4. Clubactiviteiten staan vermeld in de “agenda”, vermeld op deze site. Ook tennislessen behoren tot de clubactiviteiten.

Jonge jeugd/jeugd/senioren?

 1. Tot 19.00 uur zijn alle banen beschikbaar voor alle leden.
 2. Vanaf 19.00 uur hebben junioren die het voortgezet onderwijs volgen en senioren voorrang boven de “Jonge Jeugd”.
 3. Jonge jeugd mag als er banen vrij zijn na 19.00 uur wel klokken. Als echter oudere jeugd of senioren aangeven de baan te willen klokken, moet de baan direct vrijgemaakt worden.

Voor alle gevallen waar deze regels niet toepasbaar op zijn, geldt dat het bestuur van TCTB beslist.

Veel speelplezier gewenst!