World tour Rood

Kinderen die tennissen in rood maken kennis met leuke activiteiten en spelen korte wedstrijden.

Hoe werkt het?

  • Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
  • Kinderen t/m 9 jaar en hebben het niveau Rood (spelen in miniveld). In uitzonderlijke gevallen, als het kind ├ęcht nog niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen kinderen max. 2 jaar te oud zijn. Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood aankan, mag het max. 2 jaar te jong zijn.
  • Er kan worden ingeschreven voor Rood 1 (R1, de beteren) of Rood 2 (R2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.
  • Er wordt met rode ballen gespeeld.
  • De locatie waar gespeeld wordt rouleert per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld. Ouders moeten bereid zijn tijdens de competitie een keer te rijden of een keer het team bij een thuiswedstrijd te begeleiden.
  • De speeldag start om 9.00 uur, aanwezig rond 8.45 uur, en is rond 11 uur afgelopen.
  • Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
  • Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
  • Tijdens de dag is er een winnend team maar de resultaten van de spelers en het team worden nog niet vastgelegd of bijgehouden

Indeling

De jeugdcommissie bepaald hoe de teams er uit komen te zien, zij doen dit in overleg met de tennistrainer.

Meer informatie?

Heb je een vraag, mail naar [email protected] of vraag het aan de trainer tijdens de training.