Contributie

De jaarlijkse contributie is al volgt vastgesteld voor 2023.

Categorie Kosten Opmerking
Senioren € 115,00 26 jaar en ouder
Studenten € 80,00 18 t/m 25 jaar
Junioren € 57,50 tot en met 17 jaar
Gezin met kinderen € 287,50 excl. competitiebijdragen
Summer Challenge € 40,00 mei t/m juli of juni t/m augustus
Winterlidmaatschap € 57,50 oktober tot april

Competitie spelende seniorleden betalen een extra bedrag voor het gebruik van nieuwe ballen en de competitieafdracht aan de KNLTB. Dit extra bedrag is kostendekkend, m.a.w. de competitiespelers betalen zelf alle meerkosten van hun deelname aan de competitie.

Nieuwe leden kunnen elk moment van het jaar binnenkomen. Het moment van binnenkomst bepaalt de hoogte van de contributie voor dat jaar. Hierbij gelden de volgende tijdvakken van binnenkomst:

Start lidmaatschap  % van gehele bedrag  Bedrag Senioren   Bedrag Junioren 
januari tot juni 100 € 115,00 € 57,50
juni tot juli 75% € 86,25 € 43,10
juli tot september 50% € 57,50 € 28,75
september tot oktober 40% € 46,00 € 23,00
oktober tot november 30% € 34,50 € 17,25
november tot januari 20% € 23,00 € 11,50