Informatie

De Tennisclub Ten Boer (TCTB) is opgericht op 14 september 1972. De vier banen, met verlichting, zijn in 2010 vervangen voor Pro Bounce-banen waardoor er gedurende het hele jaar op gespeeld kan worden.

De club wordt geleide door het dagelijks bestuur en zij worden ondersteund door verschillende commissies: wedstrijd-, baan-, recreatie-, jeugd-, kantine- en communicatiecommissie. Deze commissies bestaan allemaal uit minimaal 3 leden die op hun terrein de activiteiten met veel enthousiasme organiseren.

Aanmelden nieuw lidmaatschap

De eenvoudigste en snelste manier om u aan te melden als lid van TCTB is om het online inschrijfformulier te gebruiken. Er wordt -na aanmelden- contact met u opgenomen. Op onze site treft u al heel veel informatie aan, mochten er toch nog vragen zijn over onze club dan kunt u het best contact opnemen met iemand van het bestuur.

De TCTB kent 2 soorten leden: junioren en senioren. Iemand is junior tot het jaar waarin zij of hij 18 jaar wordt. Hierin volgt de tennisclub de regels van de tennisbond, de KNLTB. De basiscontributie is gebaseerd op dit verschil: junioren betalen 50% van de seniorcontributie.

Elk lid wordt geregistreerd bij de KNLTB. Hiervoor verstrekt de tennisbond elk jaar een spelerspas met foto. Per lid wordt een vast bedrag, de KNLTB-contributie, afgedragen ter ondersteuning van de activiteiten van de bond.

Afmelden lidmaatschap

Afmelden van uw lidmaatschap doet u uitsluitend en uiterlijk vóór 15 december bij de ledenadministratie. Dit kan online via deze site en tevens wordt u een paar korte vragen voorgelegd met betrekking tot de reden van de opzegging. U ontvangt altijd een automatische e-mail bevestiging van uw opzegging. Zonder deze bevestiging bent u lid van onze vereniging en bent u contributie verschuldigd.

Vrijwilliger worden bij TCTB

TCTB is een tennisclub die volledig draait op vrijwilligers. Door deze fantastische inzet en hulp van velen zijn wij in staat om de contributie zeer laag te houden. Naast het actief beoefenen van de tennissport zijn we daarom altijd op zoek naar versterking van onze vrijwilligersgroep. Vele handen maken immers licht werk! Er is altijd wel iets wat u aanspreekt, informeer eens naar de mogelijkheden of meld u aan als vrijwilliger bij een bestuurslid, maar blijf niet langs de baan staan!