Lid worden

De ondergetekende verzoekt inschrijving als lid van de Tennisclub Ten Boer en is ervan op de hoogte dat:

  1. Het lidmaatschap steeds geldig is voor een geheel verenigingsjaar, dat loopt van 1 januari t/m 31 december.
  2. De verschuldigde contributie na ontvangst van de rekening moet worden voldaan. De eenmalige inschrijfkosten zijn € 5.
  3. Men als senior lid bereid moet zijn om werkzaamheden ten behoeve van de vereniging te verrichten (zie artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement).
  4. Opzegging van het lidmaatschap tot uiterlijk 15 december mogelijk is, schriftelijk of via de website bij het secretariaat. Het lidmaatschap anders stilzwijgend wordt verlengd.

Indien nieuwe lid jonger is dan 17 jaar dan ook graag de contactgegevens van de ouder(-s)/verzorger(-s) invullen a.u.b.

Gegevens nieuw lid

Voornaam (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Mobielnummer

E-mailadres (verplicht)

Geslacht (verplicht)
ManVrouw

Geboortedatum (verplicht)

Pasfoto (verplicht)
De voor het pasje benodigde pasfoto dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Deze moet aan de volgende eisen voldoen:
- de foto moet recent, goedgelijkend en recht van voren en tegen een lichte egale achtergrond genomen zijn;
- de breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer twee derde van de fotobreedte te zijn;
- beide ogen dienen eventueel door doorschijnende brillenglazen zichtbaar te zijn en het hoofd moet onbedekt zijn;
- de verhouding van de foto dient 3 (breedte) bij 4 (hoogte) te zijn, het formaat min. 300 bij 400 pixels en bestandstype JPG.
- de foto mag maximaal 2 mb groot zijn.

Spelniveau (verplicht)

Contactpersoon

Indien het nieuwe lid jonger is dan 17 jaar dan graag onderstaande contactgegevens van de ouder/verzorger invullen.

Contactpersoon

Telefoonnumer

Vrijwilligers

Ook Tennisclub Ten Boer kan niet zonder vrijwilligers. In artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement staat vermeld dat de seniorleden en ouders van jeugdleden zijn verplicht bij toerbeurt op basis van evenredigheid taken te verrichten. U kunt uw voorkeur voor een taak hieronder aangeven.

Voorkeur voor vrijwilligerstaak (verplicht)
LedenadministratieLid kantinecommissieLid wedstrijdcommissieLid recreatiecommissieLid baancommissieLid jeugdcommissieLid sponsorcommissieLid communicatiecommissieOnderhoud clubgebouw en -terreinGras maaienKantinedienstOrganisatie toernooienOrganisatie activiteitenHulp/organisatie jeugdactiviteitGeen voorkeur

Privacy

Tennisclub Ten Boer vindt de privacy van haar leden erg belangrijk. Vanwege de nieuwe Privacywet heeft Tennisclub Ten Boer een privacyverklaring opgesteld. Hierin staat beschreven welke gegevens wij verwerken. Welke gegevens wij bewaren. Hoe lang we dit doen. En hoe wij omgaan met foto’s. Je vindt de privacyverklaring hier.

Je hebt altijd het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Stuur dit verzoek naar: privacy@tctb.nl

Ik verklaar hierbij dat ik de privacyverklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga:

Machtiging automatisch incasso

De inning van de contributie gebeurt via automatische incasso. Voor jeugdleden dienen de ouders/verzorgers akkoord te geven voor deze machtiging. De machtiging is geldig tot een schriftelijke opzegging.

Ik machtig hierbij Tennisclub Ten Boer voor de inning van de contributie via automatische incasso:

Naam rekeninghouder (verplicht)

IBAN rekeningnummer (verplicht)

IBAN rekeningnummer (verplicht)

Aanvullende informatie

Bescherming persoonsgegevens
Deze website is extra beveiligd ter bescherming van uw persoonsgegevens.
U gaat ermee akkoord dat Tennisclub Ten Boer uw persoonsgegevens verwerkt voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft.

Ik ga akkoord