Home > Algemeen > Vrij tennis voor volwassenen (19+)

Vrij tennis voor volwassenen (19+)

1. Jeugd t/m 18 jaar
De in de jongste nieuwsbrief verwoorde voorwaarden blijven onverkort gelden (zie bijlage).

2. Volwassenen, vanaf 19 jaar
Op 12 mei kreeg de TCTB van de gemeente toestemming voor ‘vrij’tennis onder onderstaande voorwaarden. Een voorwaarde is algemeen dat ieder de protocollen kent. Zie bij punt j de goede bronnen.

a. De in de nieuwsbrief verwoorde voorwaarden zijn in principe van kracht met het verschil dat er geen toezichthouder/begeleider hoeft te zijn.

b. Alleen het enkelspel is toegestaan (2 personen per baan).

c. Tossen wordt toegestaan, mits men zich beperkt tot het enkelspel. Maximale groepsgrootte 8 personen per ronde van 45 minuten. Na een ronde worden de ballen vervangen. Degenen die gespeeld hebben dienen het park te verlaten. Een persoon is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Die beheert ook de sleutels en houdt zich uiteraard aan alle richtlijnen.

d. Aanmelding moet bij een bestuurslid en daarbij wordt een baan gereserveerd. Dat kan via e-mail of telefonisch (zie de gegevens in de nieuwsbrief). Klokken moet wel.

e. Er wordt een sleutel van het hek verstrekt door het bestuurslid bij wie ook de aanmelding is gedaan; de kantine blijft dicht. Er wordt alleen een sleutel van de kantine verstrekt indien daartoe een specifieke aanleiding is.

f. De verlichting kan niet aan. De openingstijden van het park zijn vanaf 9 uur ’s morgens tot zolang het daglicht tennis zonder kunstverlichting mogelijk maakt.

g. De verstrekte sleutel wordt na afloop ingeleverd bij het betreffende bestuurslid, tenzij tennissers onderling afspraken maken met medeweten van het bestuurslid.

h. Ieder wordt geacht na afloop aangeraakte spullen, zoals het afhangbord en telraam, te desinfecteren. Ieder wordt geacht zelf desinfectans mee te nemen. De TCTB probeert het aanwezige materiaal (desinfectans, handschoenen, handdoekjes) beschikbaar te stellen, maar dan zal niet altijd lukken.

i. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

j. Gebruik informatiebronnen goed:

  • https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/aanvullende-richtlijnen-tennis-padel/
  • https://corona.knltb.nl/media/gzun20se/stappenplan-verenigingen-fase-2.pdf?ts=637245513880500000

De lessen voor senioren worden door Smashing volgens de daarbij behorende protocollen uitgevoerd. Iedere lesnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Ten overvloede: Wees geen risicofactor voor jezelf en je omgeving. Gebruik in situaties die niet (in detail) geregeld zijn je gezonde verstand.
De gemeente is eindverantwoordelijke. Controles kunnen worden uitgevoerd.

Let op! Tot nader order is door de gemeente Groningen vastgesteld dat dubbelspel onder geen enkele voorwaarde is toegestaan.