Sponsor mogelijkheden

De Tennisclub Ten Boer biedt ondernemers / bedrijven op een aantrekkelijke en goedkope manier 3 mogelijkheden van adverteren:

1. Uw logo als link naar uw bedrijf op onze website

Onze website wordt dagelijks bezocht door onze eigen leden en gasten van ons tennispark.

2. Reclamebord op ons tennispark

Het tennispark is het gehele jaar open en er wordt vrijwel het gehele jaar gespeeld. Daarnaast wordt het tennispark ook door teams van andere verenigingen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe voor de KNLTB-competitie en KNLTB-toernooien bezocht. Uw bord is dus continu zichtbaar, elke dag weer.

Een sponsorbord heeft een grootte van 65X150 cm. U betaalt zelf het bord. De TCTB kan, indien gewenst, regelen dat uw bord gemaakt wordt naar uw behoefte.

3. Sponsor voor het open KNLTB-toernooi

De Tennisclub Ten Boer organiseert elk jaar een open toernooi. Open betekent dat leden van andere verenigingen uit de noordelijke regio ook deelnemen. Voor dit toernooi wordt publiciteit gemaakt in kranten, bij de verenigingen in de noordelijke regio en op onze eigen website. Affiches en flyers worden op grote schaal verspreid.

U heeft als sponsor twee mogelijkheden:

  • U wordt de hoofdsponsor en komt prominent op de affiches, flyers en onze website te staan. Tarief: in overleg te bepalen.
  • U wordt een ‘gewone’ sponsor en komt met uw logo goed herkenbaar op de affiches, flyers en onze website te staan.

4. Combinaties

Uiteraard is het mogelijk combinaties van 1-3 te nemen. Een korting op het totale pakket is dan bespreekbaar.

Spelregels voor sponsors

De Tennisclub Ten Boer is blij met alle sponsoren, die er mede aan bijdragen dat de tennissport in Ten Boer mogelijk is. De Tennisclub Ten Boer hanteert de volgende spelregels:

  • Iedere sponsor ondertekent een sponsovereenkomst met de gemaakte afspraken.
  • Opzegging van de overeenkomst gebeurt schriftelijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar.
  • Een keer per jaar wordt een nota toegestuurd met het verschuldigde bedrag daarop.

Meer informatie?

Neem contact op met de PR-commissie.