Inschrijfformulier TCTB
Ledenadministratie TCTB
Hendrik Boerman, Tolhuiswierde 36
9791 JK, Ten Boer, tel.: 06-51521863
 
Dit inschrijfformulier wordt samen met de pasfoto opgestuurd naar de ledenadministratie van de TCTB.
 
De ondergetekende verzoekt inschrijving als lid van de TCTB en is ervan op de hoogte dat:
1. Het lidmaatschap steeds geldig is voor een geheel verenigingsjaar, dat loopt van 1
januari t/m 31 december.
2. De verschuldigde contributie (d.d. 2017: € 110,00 voor een seniorlid - € 55,00 voor een juniorlid voor een volledig kalenderjaar) na ontvangst van de rekening moet worden voldaan.
De eenmalige inschrijfkosten zijn € 5.
3. Men als seniorlid bereid moet zijn om werkzaamheden ten behoeve van de
vereniging te verrichten (zie artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement).
4. Opzegging van het lidmaatschap tot uiterlijk 15 december mogelijk is, uitsluitend
schriftelijk bij het secretariaat. Het lidmaatschap anders stilzwijgend wordt verlengd.
Basis Data

Alle gegevens gemarkeerd met een rode ster zijn verplicht in te vullen!

Persoonlijke gegevens

Vul hier uw persoonlijke data in.Adres gegevens
Powered by BreezingForms

Bespeelbaar:

ja