Lidmaatschap en contributie

Soorten leden

De TCTB kent 2 soorten leden: junioren en senioren. Iemand is junior tot het jaar waarin zij of hij 18 jaar wordt. Hierin volgt de tennisclub de regels van de tennisbond, de KNLTB. De basiscontributie is gebaseerd op dit verschil: junioren betalen 50% van de seniorcontributie.

Elk lid wordt geregistreerd bij de KNLTB. Hiervoor verstrekt de tennisbond elk jaar een spelerspas met foto. Per lid wordt een vast bedrag, de KNLTB-contributie, afgedragen ter ondersteuning van de activiteiten van de bond.

Start en beëindiging lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen elk moment van het jaar binnenkomen. Het moment van binnenkomst bepaalt de hoogte van de contributie voor dat jaar. Hierbij gelden de volgende tijdvakken van binnenkomst:

Van 1 januari tot 1 juni 100%
Van 1 juni tot 1 juli 75%
Van 1 juli tot 1 september 50%
Van 1 september tot 1 oktober 40%
Van 1 oktober tot 1 november 30%
Van 1 november tot 1 januari 20%
December 0%

Nieuwe leden betalen eenmalig €5 als registratievergoeding.
Het lidmaatschap wordt beëindigd na schriftelijke opzegging voor 15 december van het lopende kalenderjaar.

Kennismaking met tennis

De tennisclub wil jong en oud stimuleren kennis te maken met tennis. Dat gebeurt onder andere doordat de tennisclub een open tennisdag organiseert en deelneemt aan de roefeldag en sportrecreade. Deelnemers hiervan maken kostenloos kennis met tennis.
Daarnaast kunnen junioren en senioren voor een zeer laag bedrag 4 keer een tennisles krijgen (MKMT), waarna ze moeten beslissen over het lidmaatschap. Voor de jeugd zijn er op vrijdagmiddag tennisactiviteiten waar niet-leden enkele keren kostenloos aan mee kunnen doen. Senioren kunnen ter oriëntatie een paar keer meedoen met een tossactiviteit. 

Contributie

In 2019 betaalt een senior lid €115, junior leden betalen €57,50. Een gezin met kinderen (junioren) betaalt maximaal €300.

Hiervoor kan het hele jaar gespeeld worden. Er is geen mogelijkheid alleen lid te worden voor bijvoorbeeld de zomerperiode. Competitie spelende seniorleden betalen een extra bedrag voor het gebruik van nieuwe ballen en de competitieafdracht aan de KNLTB. Dit extra bedrag is kostendekkend, m.a.w. de competitiespelers betalen zelf alle meerkosten van hun deelname aan de competitie.

Ledenstop

Leden kunnen van binnen de gemeente Ten Boer komen en daarbuiten. Met vier verlichte banen is er een ledencapaciteit van zo’n 300 leden. Het huidige ledenaantal ligt rond de 210. Met andere woorden, vooralsnog is er geen sprake van een ledenstop.

Rechten en plichten

Elk lid heeft de rechten en plichten zoals die beschreven zijn in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn ook op te vragen bij de secretaris van de vereniging.

Daarnaast zijn er de brieven voor de nieuwe leden senioren en junioren.

Inschrijfformulier

U kunt het inschrijfformulier hier downloaden en ingevuld opsturen naar de ledenadministratie.

 

Bespeelbaar:

ja