Financiën

Het beleid en beheer van de financien worden gedaan door onze penningmeester. Dit bestuurslid (zie Contact) maakt jaarlijks de begroting, jaarrekening en balans. Deze worden aangeboden aan de algemene ledenvergadering, die hierover moet besluiten. Op deze vergadering wordt ook de contributie voor het nieuwe jaar vastgesteld. De bedragen staan onder het item lidmaatschap.

Senioren betalen een extra bedrag voor deelname aan de competie, jeugdleden doen dat niet.
Jaarlijks wordt een bepaald bedrag gereserveerd voor toekomstige grote uitgaven. In 2013 is het restant van de hypotheekschuld afgelost, waardoor de TCTB schuldenvrij is. 
De financiele situatie van de TCTB is gezond, mede door onze passende afspraken met de gemeente Ten Boer over renovatie en vervanging van de banen. De belangrijkse bronnen van inkomsten zijn de contributies, de kantinewinst en de bijdragen van sponsoren via sponsorborden of een plek op de website. Kijk op onze site voor de sponsormogelijkheden.

 

Bankgegevens:
IBANnummer NL22RABO0306313146
t.n.v. penningmeester T.C. Ten Boer
Ten Boer

Bespeelbaar:

ja