baan5

Het clubhuis van de tennisclub

Het clubhuis heet baan 5 en bevat meerdere ruimten, zoals twee kleedkamers, een bestuurskamer, een keuken en een voorraadkamer. De kleedkamers zijn elk voorzien van twee douches met thermostaatkranen. Het belangrijkste deel van het clubhuis is de kantine met bar, waar met gemak zo’n 30 personen kunnen zitten. De ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten worden hier gehouden.

De kantine heeft een assortiment dat afgestemd wordt op de gaande activiteiten. Het standaardassortiment dranken bestaat uit frisdrank, energiedrank, bier (4 soorten) en wijn. Het standaardpakket snacks omvat zaken als noten en chips, tosti’s, gehakballen, mars, nuts en ijs. In het assortiment zijn fair tradeproducten opgenomen, waaronder de koffie en thee.

Voor het clubhuis is een terras ingericht met tafels, stoelen, parasols, e.d.. Je hebt er direct zicht op de banen. De tennisclub streeft ernaar de kantine een belangrijke ontmoetingsplaats voor leden te laten zijn, waardoor een tennisclub meer wordt dan een racket, een bal en een baan.

In het kader van het duurzaamheidsbeleid produceert de TCTB elekctriciteit vanuit zonne-ernergie. Op het clubhuis liggen 28 zonnepanelen en de verlichting binnen en buiten (niet de baanverlichting) het gebouw is led-verlichting. De koelapparatuur is energiezuinig.

 

 

 clubhuis2

  

Beheer en logistiek

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor alles wat zich binnen het clubgebouw afspeelt. Dat geldt voor het voorraadbeheer, de verkoop, de schoonmaak en het onderhoud. De coördinatie van de commissie is in handen van de voorzitter ervan, die tevens bestuurslid is.

De kantine voldoet aan de wettelijke eisen en regelgeving. Meerdere personen hebben een diploma sociale hygiëne.

De opbrengst van de kantine is een belangrijke bron van inkomsten. Het streven is de inkomsten 15-25% van de jaarinkomsten te laten zijn. Prijsverhogingen zijn gebaseerd op algemene prijsstijgingen (geïndexeerd).

 

Kantinedienst

 

Volgens het huishoudelijk reglement dient ieder lid taken ten behoeve van de vereniging te verrichten. Hieronder vallen ook de bardiensten op avonden en in weekenden. De kantinecommissie benadert leden en maakt de indelingen. Gedurende de competitie worden de competitieteams ingeroosterd voor bardiensten.

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine. Zie ook de Huisregels op deze site!

 Clubhuis

Openstelling

  • Het Clubhuis / Baan 5 is overdag gesloten, behalve bij evenementen.
  • Het Clubhuis / Baan 5 is op weekdagen in principe ’s avonds geopend vanaf 19.30.
  • Als het Clubhuis / Baan 5 gesloten is, kunt u een sleutel lenen bij één van de bestuursleden. 

 

Bespeelbaar:

ja