Home > Algemeen > Er mag weer getennist worden

Er mag weer getennist worden

De banen zijn sneeuwvrij. Het kan zijn dat de banen nog wel nat zijn door de opdooi en overtollige water.