Home > Algemeen > Corona en najaarscompetitie 2020

Corona en najaarscompetitie 2020

Voor: VCL, spelers en ouders
Van: bestuur
Datum: 8 september 2020

De KNLTB heeft een waslijst met adviezen en maatregelen verspreid. Het bestuur heeft deze ‘vertaald’ naar de eigen TCTB-situatie. Alle bestaande en gecommuniceerde maatregelen blijven uiteraard geldend.

 1. Kantine
  De inrichting is zo dat de 1,5 m gerealiseerd kan worden bij 2 thuisspelende teams op vrijdag (16 spelers). Hierbij is inbegrepen dat de bestuurskamer ook gebruikt kan worden.
  In de kantine kan alleen gezeten worden op de beschikbare stoelen. Ouders dienen hun kinderen hierop te attenderen.
  Houd de inrichting in stand en schoon.
  Gebruik de kantine zo weinig mogelijk.
 2. Douches en kleedkamers
  De kleedkamers kunnen gebruikt worden, er mag niet gedoucht worden.
 3. Mondkapjes
  Bij vervoer van jeugd is het verplicht mondkapjes te dragen.
  Met meer seniorspelers in een auto wordt dringend geadviseerd mondkapjes te dragen. Het is bekend dat sommige personen zich onveilig voelen als dat niet gebeurt, maar niet assertief genoeg zijn dat te zeggen. Maak als team daar goede afspraken over.
 4. Registratie
  Alle personen die op het park komen dienen geregistreerd te worden. Er ligt een lijst in de kantine. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat spelers via het (digitale) wedstrijdformulier geregistreerd zijn.
  De aanvoerders wordt gevraagd te bewaken dat registratie plaatsvindt. Ouders dienen zich ook te registreren.
 5. Kantinedienst
  De vrijdagteams hebben ervoor gekozen zelf de kantinedienst te regelen. De diensten van de jeugdcompetitie op zondag worden door de jeugdcommissie geregeld; ouders worden voor diensten ingezet.
  Uitvoering gebeurt binnen de Coronavoorwaarden: 1 persoon of evt. 2 personen doet(n) de bardienst binnen de beschreven voorwaarden. De voorwaarden zijn gepubliceerd in de nieuwsbrieven van juli en september en zijn in de kantine opgehangen. Onderdeel hiervan is de gezondheidscheck.
  De persoon met kantinedienst is aanspreekbaar als verantwoordelijke voor de Coronavoorwaarden. Het bestuur stelt het op prijs voor aanvang van de competitie te horen wie op welke dagen kantinedienst doet.
 6. Overloop
  Op vrijdag 25 september zouden er drie teams thuis spelen. Elin werkt aan verplaatsing in tijd of plaats van 1 team..
  Er wordt op een paar zondagen een partytent opgezet om te voorkomen dat de kantine te vol wordt. Zoals boven al gezegd kan de bestuurskamer voor overloop gebruikt worden.
  Als ieder haar/zijn verantwoordelijkheid neemt zijn de voorwaarden voldoende om de goede afstand te kunnen bewaren.