Home > Algemeen > Corona en de openstelling van het park

Corona en de openstelling van het park

Het is fijn dat de jeugd t/m 18 jaar weer mag tennissen! Het bestuur volgt de voorwaarden hiervoor, zoals die zijn opgesteld door de NOC/NSF, KNLTB en goedgekeurd door het RIVM en de gemeente. De gezondheid van ons allen is in het geding en dat vereist de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het bestuur kan van alles regelen, maar het belangrijkste is dat iedere betrokkene haar/zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat geldt in het bijzonder de ouders, daar alleen de jeugd mag tennissen. Houd kinderen die verkouden en snotterig zijn, thuis. Houd de website van de TCTB in de gaten. Nieuws wordt daarop zo snel mogelijk gepubliceerd.
We hopen op begrip en medewerking van alle leden.

Hoe gaan we het doen?

 1. Lessen Smashing regelt de lessen in samenspraak met het bestuur. Smashing stuurde de ouders van de les nemende jeugd mails over de lesorganisatie vanaf de week van 4 mei. Het is mede de verantwoordelijkheid van de ouders ervoor te zorgen dat de instructie wordt nageleefd.
 2. Tennissen onder begeleiding De jeugdleden t/m 18 jaar mogen onder begeleiding tennissen tussen 9 uur en 19 uur. Voor een goede begeleiding is voldoende tenniservaring nodig om de kinderen zinvol te kunnen begeleiden. Toegang tot het park hebben alleen de bij het bestuur geregistreerde begeleiders en de door hen begeleide kinderen. De begeleider kan een TCTB-lid of ouder zijn. Hij/zij heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de groep door haar/hem begeleide kinderen. Hierbij wordt onderstaande instructie (punt 4) nauwgezet gevolgd. De begeleider haalt een sleutel van het hek en de kantine op bij een bestuurslid (zie punt 6 bij contact). Na afloop wordt het hek weer afgesloten en de sleutels ingeleverd bij de persoon waar ze ook gehaald zijn. De kantine wordt alleen in geval van nood geopend. Schuilen voor slecht weer is bijv. niet toegestaan. Als er meer groepjes kinderen onder begeleiding tennissen, zorgen de begeleiders voor de juiste afstemming. Bij een controle door de gemeente (of wie dan ook) moet altijd duidelijk zijn wie de begeleider is en dat er zoveel mogelijk gedaan wordt om besmetting te voorkomen. Ouders of leden die geen begeleider zijn, hebben geen toegang tot het park. Een uitzondering wordt gemaakt voor bestuursleden die daar functioneel moeten zijn. Deze werkwijze wordt vanaf 4 mei gevolgd. Als er reden is deze bij te stellen op grond van ervaring, gaat het bestuur daarmee aan de slag.
 3. Registratie
  a. Een begeleider, een ervaren tennisser, meldt zich met de groep kinderen aan bij een bestuurslid. Een groep bestaat uit maximaal 6 kinderen.
  b. Het bestuurslid registreert de namen, begintijd en gewenste eindtijd.
  c. De aanmelding en registratie vinden minimaal 1 dag van te voren plaats.
  d. Bestuursleden stemmen onderling af en maken indien nodig een rooster. Begeleiders worden hierover geïnformeerd.
 4. Instructie voor de begeleider (zie ook de vermelde websites bij punt 5)
  a. De kantine en kleedkamers zijn voor de kinderen gesloten. Alleen in geval van nood krijgt een kind toegang tot de kantine. Schoonmaken van het gebruikte toilet en andere aangeraakte voorwerpen is een taak van de begeleider. Alleen het damestoilet mag gebruikt worden. De TCTB zorgt voor ontsmettingsmiddel, papieren doekjes en plastic handschoenen.
  b. Per baan mag er maximaal door 6 kinderen uit de leeftijdsgroep t/m 12 jaar worden gespeeld; voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen per baan. Op en rond de baan wordt de afstand van 1,5 m voor de jeugd vanaf 13 jaar strikt in acht genomen. Kinderen uit de leeftijdsgroep t/m 12 mogen niet ‘gemengd’ worden met de groep van 13 t/m 18 jaar, niet op de baan en niet daarbuiten. Als uitgangspunt zijn de banen 1 en 2 voor de jeugd t/m 12 jaar en de banen 3 en 4 voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar.
  c. Niet aangemelde kinderen mogen niet op het park komen. De aanwezige begeleider verwijst de kinderen naar buiten het park.
  d. Kinderen zetten hun pasje in het afhangsysteem. Per baan mag er maximaal 45 minuten worden gespeeld. Als er geen wachtende kinderen zijn, kan er langer gespeeld worden. De begeleider zorgt ervoor dat het afhangbord schoon wordt gemaakt met het in de kantine (tafel bij de deur) aanwezige ontsmettingsmiddel. Dat geldt ook voor andere gebruikte spullen, zoals bijv. een telbord.
  e. Kinderen nemen zelf ballen, racket, bidon, etc. mee. Een kind speelt alleen met het eigen racket. Vooraf thuis plassen wordt aanbevolen.
  f. Geen handen schudden, high five geven, e.d.
  g. Tri-tennis mag gebruikt worden door 2 kinderen tegelijk uit de groep t/m 12 jaar. Uit de groep van 13 t/m 18 jaar is alleen individueel gebruik toegestaan.
  h. Onregelmatigheden dienen bij een van de bestuursleden te worden gemeld.In alle gevallen geldt: gezond verstand gebruiken en zo nodig contact opnemen met een bestuurslid.
 5. Achtergronden met nuttige en noodzakelijke informatie, zie de websites:
  https://corona.knltb.nl/media/4dqbq1u4/aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen.pdf?ts=637233348870030000
  https://corona.knltb.nl/media/yzkbgcmy/stappenplan-verenigingen-fase-1-1.pdf
 6. Contact
  De eerst aanspreekbare personen binnen de TCTB voor zaken die met de Coronaproblemen te maken hebben zijn:
  Jan Borkent, voorzitter@tctb.nl; 06-23310808; Boersterweg 1, Ten Boer
  Nienke Stalman, secretariaat@tctb.nl; 06-49649555; Boltweg 11, Ten Boer

  Aanmelden voor tennis en sleutels afhalen bij:
  John Waanders, baan@tctb.nl; 050-3022054; Eendehof 6, Ten Boer
  Marlous ten Kate, jeugd@tctb.nl; 050-3015355; Boersterweg 13, Ten Boer
  Alien van den Berg, recreatie@tctb.nl; 06-11450013; Rijksweg 79, Ten Boer
  Remo Krol, communicatie@tctb.nl; 06-22567422; Rijksweg 79, Ten Boer
  Jan Borkent en Nienke Stalman (zie hier boven)